confessions

musti

rektör - admin -

 1. toplam entry 593
 2. takipçi 3
 3. puan 23230
 1. en iyi arkadaşlıkların dayandığı temel (3)
 2. hayatı mahveden şeyler (3)
 3. kendinde sevmediğin bir özellik (3)
 4. insanlar değişir mi (3)
 5. bir insandan vazgeçmek (4)
 6. istanbul'un fethi (5)
 7. 29 mayıs 1453 (2)
 8. zeki ama çalışmıyor (3)
 9. nerede o eski bayramlar (1)
 10. üzgünken uyumak (2)
 11. tevazu (1)
 12. recep ivedik 6 (6)
 13. her şeyin çok pahalı olması (6)
 14. ramazan bayramı (4)
 15. hayatın bir numaralı kuralı (3)
 16. yazarların en sevdiği yemekler (4)
 17. birini tanımanın en iyi yolu (6)
 18. en güzel tatlı (3)
 19. gazi üniversitesi dekanının canlı yayın rezaleti (5)
 20. bir anne atasözü der ki (2)
 21. hesabınıza para geldi (2)
 22. pozitif fotoğraflar (3)
 23. yaşadığın şehri tek kelime ile anlat (3)
 24. çok özlemişse eşiyle orucunu açabilir (3)
 25. hak deyince akan sular durur (1)
 26. haddini bilmeyene bildirirler (1)
 27. hacı hacıyı mekkede derviş dervişi tekkede bulur (1)
 28. hacı hacı olmaz gitmekle mekkeye dede dede olmaz gitmekle tekkeye (1)
 29. güzellerin talihi çirkin olur (1)
 30. güzeli herkes sever (1)
 31. güzele ne yakışmaz (1)
 32. güzele kırk günde doyulur iyi huyluya kırk yılda doyulmaz (1)
 33. güzele bakmak sevaptır (1)
 34. güvenme varlığa düşersin darlığa (1)
 35. güvenme dostuna saman doldurur postuna (1)
 36. güneş girmeyen eve doktor girer (1)
 37. güneş balçıkla sıvanmaz (1)
 38. güne göre kürk giyinmek gerek (1)
 39. gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz (1)
 40. gün olur yılı besler yıl olur günü beslemez (1)
 41. gün güne uymaz (1)
 42. gün doğmadan neler doğar (1)
 43. gün doğmadan kimliği söylenmez (1)
 44. gülü seven dikenine katlanır (1)
 45. gülme komşuna gelir başına (1)
 46. gül dikensiz olmaz (1)
 47. gözlüye gizli yoktur (1)
 48. gözden ırak olan gönülden de ırak olur (1)
 49. göz görür gönül ister (1)
 50. göz görmeyince gönül katlanır (1)
 51. göz gördüğünü ister (1)
 52. görünen köy kılavuz istemez (1)
 53. görünen dağın uzağı olmaz (1)
 54. görmemiş görmüş güle güle ölmüş (1)
 55. görgülü kuşlar gördüğünü işler görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler (1)
 56. gören gözün hakkı vardır (1)
 57. gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş (1)
 58. gönülsüz namaz göğe ağmaz (1)
 59. gönülden gönle yol vardır (1)
 60. gönül kocamaz (1)
 61. gönül kimi severse güzel odur (1)
 62. gönül ferman dinlemez (1)
 63. gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz (1)
 64. gönlün yazı var kışı var (1)
 65. göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar (1)
 66. gökyüzünde düğün var deseler kadınlar merdiven kurmaya kalkar (1)
 67. gökten ne yağdı da yer kabul etmedi (1)
 68. göğe direk denize kapak olmaz (1)
 69. gidip de gelmemek var gelip de görmemek var (1)
 70. gidilmeyen yer senin değildir (1)
 71. giden gelse dedem gelirdi (1)
 72. gezen kurt aç kalmaz (1)
 73. gezen ayağa taş değer (1)
 74. gençlikte taş taşı kocalıkta ye aşı (1)
 75. gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (1)
 76. gem almayan atın ölümü yakındır (1)
 77. gelin girmedik ev olur ölüm girmedik ev olmaz (1)
 78. gelin altın taht getirmiş çıkmış kendisi oturmuş (1)
 79. gelene git denilmez (1)
 80. gelen gideni aratır (1)
 81. gelen gidene rahmet okutur (1)
 82. gelen ağam giden paşam (1)
 83. geleceği varsa göreceği de var (1)
 84. gel denilen yere gitmeye ar eyleme gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme (1)
 85. gel demesi kolay ama git demesi güçtür (1)
 86. geçmişe mazi yenmişe kuzu derler (1)
 87. geç olsun da güç olmasın (1)
 88. gece işi körler işi (1)
 89. gece gözü kör gözü (1)
 90. gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar (1)
 91. garip kuşun yuvasını allah yapar (1)
 92. garibe bir selam bin altın değer (1)
 93. gafile kelam nafile kelam (1)
 94. fukaranın tavuğu zenginin atı kıymetli olur (1)
 95. fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar (1)
 96. fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü (1)
 97. fırsat sakal altından geçer (1)
 98. fırsat her vakit ele geçmez (1)
 99. felek kimine kavun yedirir kimine kelek (1)
 100. fazla mal göz çıkarmaz (1)
 101. faydasız baş mezara yaraşır (1)
 102. fare çıktığı deliği bilir (1)
 103. fala inanma falsız kalma (1)
 104. fakirlik ayıp değil tembellik ayıp (1)
 105. evvela can sonra canan (1)
 106. evimiz bezden ne umarsın bizden (1)
 107. evdeki pazar hesap çarşıya uymaz (1)
 108. ev sahibinin bir evi kiracının bin evi var (1)
 109. ev sahibi mülk sahibi hani nerede bunun ilk sahibi (1)
 110. ev alma komşu al (1)
 111. etme bulma dünyası (1)
 112. etle tırnak arasına girilmez (1)
 113. et tırnaktan ayrılmaz (1)
 114. eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz (1)
 115. eşek hoşaftan ne anlar (1)
 116. eşeğin sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin (1)
 117. eşeğe cilve yap demişler çifte atmış (1)
 118. eşeğe altın semer vursalar yine eşektir (1)
 119. eski düşman dost olmaz (1)
 120. eski dost düşman olmaz yenisinden vefa gelmez (1)
 121. erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi (1)
 122. er giden işine geç giden boşuna (1)
 123. emek olmadan yemek olmaz (1)
 124. emanete hıyanet olmaz (1)
 125. emanet eşeğin yuları gevşek olur (1)
 126. elmanın dibi göl armudun dibi yol (1)
 127. elin ağzı torba değil ki büzesin (1)
 128. elçiye zeval olmaz (1)
 129. el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır (1)
 130. el vergisi gönül sevgisi (1)
 131. el üstünde gömlek eskimez (1)
 132. el öpmekle ağız aşınmaz (1)
 133. el kazanı ile aş kaynamaz (1)
 134. el için kuyu kazan evvela kendisi düşer (1)
 135. el için ağlayan gözden olur (1)
 136. el eliyle yılan tut onu da yalan tut (1)
 137. el elin nesine gülerek gider yasına (1)
 138. el elin eşeğini yırlaya yırlaya kendi eşeğini terleye terleye arar (1)
 139. el elin eşeğini türkü çağırarak arar (1)
 140. el elin aynasıdır (1)
 141. el elden üstündür (1)
 142. el el ile değirmen yel ile (1)
 143. ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil (1)
 144. ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır (1)
 145. gecenin tek cümlelik özeti (3)
 146. geceye bir gerçek bırak (6)
 147. ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur (1)
 148. ekmeği ekmekçiye ver bir ekmek de üste ver (1)
 149. ekmeden biçilmez (1)
 150. eken biçer konan göçer (1)
 151. ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını (1)
 152. eğri oturup doğru konuşalım (1)
 153. eğri düzü beğenmez bu da bizi beğenmez (1)
 154. eğreti kuyruk tez kopar (1)
 155. eğreti ata binen tez iner (1)
 156. eğilen baş kesilmez (1)
 157. eden bulur inleyen ölür (1)
 158. edebi edepsizden öğren (1)
 159. ecele çare bulunmaz (1)
 160. ecel geldi cihana baş ağrısı bahane (1)
 161. düşmez kalkmaz bir allah (1)
 162. düşmanın karınca ise de hor bakma (1)
 163. düşenin dostu olmaz (1)
 164. düş uykudan sonra olur (2)
 165. dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir (1)
 166. dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur (1)
 167. dünya ölümlü gün akşamlı (1)
 168. dünya malı dünyada kalır (1)
 169. dün öleni dün gömerler (1)
 170. düğün aşıyla dost ağırlanmaz (1)
 171. dostun attığı taş baş yarmaz (1)
 172. dostluk başka alışveriş başka (1)
 173. dost kara günde belli olur (1)
 174. dost dostun eyerlenmiş atıdır (1)
 175. dost dostun ayıbını yüzüne söyler (1)
 176. dost bin ise azdır düşman bir ise çoktur (1)
 177. dost başa düşman ayağa bakar (1)
 178. dost ile ye iç alışveriş etme (1)
 179. dost ağlatır düşman güldürür (1)
 180. dost acı söyler (1)
 181. dokuz at bir kazığa bağlanmaz (1)
 182. doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri (1)
 183. doğru söz yemin istemez (1)
 184. doğru söz acıdır (1)
 185. doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar (1)
 186. doğru bilinmeyince eğri bilinmez (1)
 187. doğan anası olma doğuran anası ol (1)
 188. dinsizin hakkından imansız gelir (1)
 189. dille düğümlenen dişle çözülmez (1)
 190. dilin kemiği yok (1)
 191. dilim seni dilim dilim dileyim başıma geleni senden bileyim (1)
 192. dilencinin torbası dolmaz (1)
 193. dilenci bir olsa şekerle beslenir (1)
 194. dile gelen ele gelir (1)
 195. dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur (1)
 196. dikensiz gül olmaz (1)
 197. diken battığı yerden çıkar (1)
 198. dibi görünmeyen tastan su içme (1)
 199. dibi görünmeyen sudan geçme (1)
 200. devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır (1)
 201. devlet adama ayağıyla gelmez (1)
 202. deveyi yardan uçuran bir tutam ottur (1)
 203. deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez (1)
 204. devenin derisi eşeğe yük olur (1)
 205. deveden büyük fil var (1)
 206. deve kabeye gitmekle hacı olmaz (1)
 207. deve boynuz ararken kulaktan olmuş (1)
 208. dervişin fikri ne ise zikri de odur (1)
 209. dert gitmez değişir (1)
 210. dert gider amma yeri boş kalmaz (2)
 211. dert çekene göredir (1)
 212. dereyi geçerken at değiştirilmez (1)
 213. derdini söylemeyen derman bulamaz (1)
 214. derdi veren devasını da verir (1)
 215. denize düşen yılana sarılır (1)
 216. denizdeki balığın pazarı olmaz (1)
 217. değirmenden gelenden poğaça umarlar (1)
 218. deniz kenarında dalga eksik olmaz (1)
 219. deniz dalgasız olmaz gönül sevdasız olmaz (1)
 220. demir tavında dövülür (1)
 221. duvarı nem insanı gam yıkar (1)
 222. demir ıslanmaz deli uslanmaz (1)
 223. deliye taş atma başını yarar (1)
 224. delikli boncuk yerde kalmaz (1)
 225. deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun (1)
 226. deli deliyi görünce çomağını saklar (1)
 227. davulun sesi uzaktan hoş gelir (1)
 228. davul dengi dengine diye çalar (1)
 229. davetsiz gelen döşeksiz oturur (1)
 230. darı unundan baklava incir ağacından oklava olmaz (1)
 231. damlaya damlaya göl olur (1)
 232. danışan dağı aşmış danışmayan düz yolda şaşmış (1)
 233. damdan düşen damdan düşenin halinden anlar (1)
 234. dam üstünde saksağan vur beline kazmayı (1)
 235. dam dolusu tükenmiş damlayan tükenmemiş (1)
 236. dağ ovanın süt anasıdır (1)
 237. dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar (1)
 238. dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur (1)
 239. dağ dağ üstüne olur ev ev üstüne olmaz (1)
 240. dağ başından duman eksik olmaz (1)
 241. dağ başına kış gelir insanın başına iş gelir (1)
 242. dağ ardında olsun da yer altında olmasın (1)
 243. çürük tahta çivi tutmaz (1)
 244. çömlekçi suyu saksıdan içer (1)
 245. çok yaşayan bilmez çok gezen bilir (1)
 246. çok söz yalansız çok para haramsız olmaz (1)
 247. çok söyleme arsız edersin aç bırakma hırsız edersin (1)
 248. çok naz aşık usandırır (1)
 249. çok koşan çabuk yorulur (1)
 250. çok havlayan köpek ısırmaz (1)

neden bekliyorsun?


aü sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol