etimoloji

bostorgay
Bir sözcüğü ilk oluştuğu ana kadar takip ederek ortaya çıkış sebepleri ile birlikte inceleyen bilimdalı.

bileşik bir sözcüktür ve dilimize latin dillerinden geçmiştir. kanıtlanan en eski kullanımı eski yunancadır ve buradan diğer latin dillerine evrilmiştir. bir şeyin aslı anlamındaki "etimos" ile söz, söylem, sözcük, bilim anlamlarına gelen "log" kelimelerinden oluşur. yunancaya eski mezepotamya ve mısır dillerinden geçtiği yönünde bulgular olmakla birlikte net olarak kanıtlanamamıştır. eski persçe ve sanksritçede de benzer sözcüklerin izlerine rastlanmakla birlikte konunun uzmanı kökenbilimciler görüş ayrılığı içindedir.

neden bekliyorsun?


aü sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol