kayın

bostorgay
Atalarımızın kutsal kabul ettiği Kayın Ağacı, kadın ve ana ruhunu içinde barındırdığına inanmışlar ve Arınma ve kutsanma sunan kayın ağacına kadınlık yakıştırması yaparak Kadının ruhunun, kayın ağacına sindiği kabul etmişler. Analık ruhunu içinde yaşattığına inanmaları sebebiyle kayın adı bu kadın ruhundan veya analık ruhundan gelmektedir.

bir alıntı

neden bekliyorsun?


aü sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol