azimle sıçan duvarı deler

esdemirei
Doğrusu azimli sıçan duvarı deler olup, içindeki sıçan kelimesi hayvan bilimindeki “sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen” sıçan ile “dışkıyı vücuttan dışarı atmak” anlamına gelen kaba konuşmadaki sıçmakla karıştırılan, “sıkı, düzenli, planlı, yani azimli çalışan kişinin karşısında nasıl bir engel olursa olsun aşabileceği” anlamına gelen bir atasözümüz. [K: 1, 2, 3]

tevrat

bostorgay
hristiyanlarca eski ahit olarak adlandırılan metinler bütünü. müslümanlarca zebur olarak ayrılan metinler hristiyanlar ve museviler tarafından tevrat addedilerek eski ahit'in içinde sayılır.
hristiyanların kutsal kitabı kitab-ı mukaddes'in ya da incil'in yahut müjde'nin bir parçasıdır. 4 ana bölümde tasniflendirilmiş 39 alt başlıktan oluşur.

1-) beş adet Yasa kitabı *ki Genelde Musa'nın beş kitabı olarak bilinir". Bunlar, kitab-ı mukaddes'teki sırasıyla: Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa'nın Tekrarı'dır. musevilerce tora (torah) olarak adlandırılır.

2-) Tarihsel kitaplar on iki adettir: Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II. Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester'dir.

3-) Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi adlı beş kitap özdeyiş ve şiirler ana başlığında toparlanmıştır.

4-) on yedi peygambere ait kitaplara da Peygamberlik kitapları denilir isimleri tarihsel sırasıyla şöyledir: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki'dir.

kebap

nick
genel olarak türkiye ile özleşmiş yemek. çeşitleri say say bitmez: dana kebap, kuzu kebap, adana kebap, urfa kebap...
ama aü yemekhanesinin bildiği bir kebap var heralde o da: orman kebap.

aü sözlük yazarlarını sinirlendiren şeyler

bostorgay
Aslında kolay kolay sinirlenmem de damarıma basıldığında tutabilene aşk olsun.
Burçlara zerre inanmasam da Malum aslan burcunun baskın karakteri gereği ezilmekten hiç hazzetmem ve bir de ukalalılıktan.
Geçen ay işverenimin bir lafı yüzünden 15 gün kafa izni yaptım. Ne zaman bitiyor iznin diye hergün mesaj attı salak. Hasılı ezdirmem kendimi.
Ukalalılığa sinirlenmem başka sefere.

üçüncü dalga deneyi

uzay muhtari
Sıradan insanların birkaç katı kural iki sen “aslansın, kaplansın” gibi pışpışlama ile nasıl klon koyun dolly tadında bir faşiste dönüşebileceğini anlatan psikolojik deney.

1967 yılında Amerikalı tarih öğretmeni Ron Jones tarafından Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Cubberley Lisesi'nde yapılmış bir deney.

Deneyde Bay Jones çocuklara yeni ve katı kurallar koymuş, onlara nazi selamını öğretmiş ve onları üstün oldukları hakkında saçma sapan şeylere inandırmıştır. Sonuç olarak bu lise bebeleri küçük küçük Naziler olup, okulda terör estirince, deney bitmiş, adamı görevden almışlar.

Aslında psikoloji için güzel bir deney. Ama etik olmadığı fikrindeyim.

neden bekliyorsun?


aü sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol