sekülarizm

bostorgay
kökeni pagan bir toplum olan roma imparatorluğu'na dayanır. roma imparatorluğunda yunan site devletlerinin aksine; ırk, dil, din, cinsiyet renk ayrımı yoktu, her birey istediği tanrı'ya tapmakta özgürdü.

paganlarda tanrılar hiyerarşik düzen içinde olmadıkları gibi eşit de değildiler. diğer yandan atina'da ise güçlü bir tanrılar hiyerarşisi ve savunucuları vardı. atina'da inanç sahibi olmak için elit olmak zorunlulukken, paganlar arasında ''vicdan özgülüğü'' vardı.

bu nedenle kökeni antik yunan kökenli site devletine dayanan laisizme göre inançlara yaklaşımı çok daha ılımlıdır. sekülarizmde inanç düşmanlığı olmadığı gibi tanrı, din gibi kavramlarla devlet ayrı ayrı güçler olarak görülür. önemli olan bireydir halk ya da ulus değil, laisizmin aksine sekülarizmde demokrasi ve liberalizm birbirinden ayrı düşünülemez ve birbirini tamamlar.

neden bekliyorsun?


aü sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol