türkiye

grey warden
Tarih boyunca batıdaki toplumların Türk topraklarına verdiği isim. 1071 sonrası türk göçerlerinin Anadolu'ya akın etmesiyle birlikte, içinde bulunduğumuz topraklar bu ismi almıştır. Selçuklu topraklarından Osmanlıya ve oradan da günümüz cumhuriyetine uzanan bir hikayedir Türkiye ismi.

Bu ismi devlet ismi olarak Tarihte ilk kez kullanan devlet de Ed devletü-t Türkiye'dir. Yani memlükler. Diğeri de Türkiye cumhuriyeti'dir.
bostorgay
hakkında yıllarca önce şu sözler bugünler için söylenmiş sanki.

"Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin."

mustafa kemal atatürk

"Acizleri, layık olmadıkları mevkilere geçiren bir devlet batar."

Hüseyin Nihal Atsız

neden bekliyorsun?


aü sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol