confessions

grey warden

doçent - 1. nesil yazar

  1. toplam entry 146
  2. takipçi 5
  3. puan 8077

turkuaz

grey warden
Kuman-kıpçakların, Volga bulgarlarının ve altın orda tatarlarının rengidir. Avrupa bu rengi Türklerden gördüğü için turquoise demişler diye bir rivayet var. Hoş niagara şelalesi de "ne yaygara"dan geliyormuş ama olsun. Belki turkuaz doğrudur.

jakoben

grey warden
TDK tanımı tepeden inmeci olan kelime.

Jakobenler ya da jakoben kulübü, Fransız ihtilalinin lokomotiflerinden olup, iktidarda kaldıkları 1 yıl içinde çok kelle alıp, soyluluk kurumunu yıkarak cumhuriyete zemin hazırladılar. Ancak, bir yıl boyunca neredeyse hiç durmayan giyotin, halkçı başlayan devrimin, burjuva iktidarına dönmesine sebep oldu. Halk için, halk adına başlayan mücadele, soyluluk kurumuna darbe vururken, soyluları ve sermaye sahiplerini sağlam bırakması, burjuvazinin palazlanmasına, jakobenlerin terör politikası yüzünden de iktidarın kaybedilmesine sebep oldu.

Jakobenler, hızlı bir şekilde ele aldıkları iktidarı yine aynı hızda bırakınca, sonları pek hayırlı olmadı.

Avrupalı komünistlerin atalarıdırlar ve aynı zamanda, sağ sol kavramının ortaya çıkış sebeplerinden birisidir jakobenler.

sağ sol kutuplaşması

grey warden
80 darbesi itibariyle kalmamış olan kutuplaşma.

80'den sonra sol ağır bir yenilgiye uğradı. Kutup sol ortadan kalkınca, "ortanın solu", kendisini sola çekecek bir etken olmayınca sağa iyice yanaştı. Şimdi gelinen noktada, sosyal demokratlar bile merkez sağda yer alıyorlar.

Toplumsal tabanını sağ partilere kaptıran sosyalist sol ise, hala ülke içerisinde kök salacak yer arıyor.
(bkz:fatih maçoğlu)

libya'ya asker göndermek

grey warden
Mustafa Kemal'in Trablusgarp savunmasını örnek göstererek, kendilerini haklı çıkarmaya çalıştıkları hadise.

Öncelikle Mustafa kemal, Trablusgarp'ı savunduğunda orası Osmanlı toprağıydı ve Mustafa kemal Osmanlı subayıydı. Şu an libya'yla Türkiye'nin ne alakası var?

Suriye'de ölen askerlerin vebali omuzlarınızdayken, Libya'dan gelecek tabutların hesabını nasıl vereceksiniz?

Oturduğu yerden şuraya girelim buraya girelim diyen avaneyi de anlamıyorum. Siz evinizde çay içip çerez yerken savaş çığırtkanlığı yaparken, insanlar ölüyor o savaşlarda. El insaf...

halil inalcık

grey warden
Osmanlı tarihini, diriliş: ertuğrul ve kuruluş: osman'dan öğrenenlerin karalamaya kalktığı tarihçilerin kutbu, hocaların hocası.

Osmanlı tarihi konusunda bütün dünyanın kabul ettiği en büyük tarihçidir. Yaptığı çalışmalar, ortaya çıkardığı vesikalar o kadar kıymetlidir ki, yıllarca osmanlı'yı ve dahi Türk tarihini oryantalist bir bakış açısıyla işleyen Avrupalı tarihçileri ve hammer denen zibidinin tarihini malum hayvanın tenasül uzvuna sokup çıkarmışlığı vardır. Rivayet odur ki hala o uzuvda kalan tarihçiler olduğu gibi, onların artıkları hocanın tek bir eserini dahi okumadan, tek bir konuşmasını dahi dinlemeden, hakkında atıp tutabilecek derece hadsizleşmişlerdir.

Hocanın çalışmaları, bugün dahi Avrupa'daki Türkoloji kürsülerinde ders konusu edilmektedir. Osmanlı'yı yalan yanlış anlatan Avrupalı tarihçilerle tabir yerindeyse savaşmış ve bu savaşı alnının akıyla kazanmıştır.

İnalcık hoca, osmanlı'yı yermeden cumhuriyetin, cumhuriyeti yermeden de Osmanlı'nın sevilebileceğini göstermiş çok değerli bir tarihçidir.

cumhuriyet tarihinde halkın açlık ve yoksulluk sınırının üzerine çıktığı dönemler

grey warden
Olmayan dönemlerdir.

1923 ekim'inde kurulan genç cumhuriyet, devlet-i aliye'nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan mirasçı devletlerin hçbirinin yapmadığını yapmış ve Osmanoğulları'nın borçlarını devralmış, sıfırdan bir ulus yaratmış ve hala iç savaşla uğraşırken bir yandan da kalkınmaya çalışmıştır. Kısmen başarmıştır da.

Tam borçlar bitti derken bu sefer 2. Dünya savaşı patlak vermiş, ticaret anlaşmaları feshedilmiş, feshedilmese de zaten ortada ticaret yapabilecek ülke kalmadığından, ülkede yoksulluk yine baş göstermiştir.

2. Dünya savaşı sonrası ekonomik toparlanma beklenen gibi olmamış, prematüre bir demokrasiyle çok partili sisteme geçilmiş, eski düzen yanlılarını ve sermayedarlar ile ağaları arkasına alan demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle, işçinin var olan üç beş kazanımı da elinden alınmış, yoksul daha yoksul, zengin daha da zengin olmuştur.

Sonrasında da dikiş tutmamış yani. Demokrat parti'den Bugüne kadar, başa gelen bütün iktidarlar işçinin emekçinin sırtına bastı. Sorun Cumhuriyette değil, sağ iktidarların cumhuriyet anlayışının işçi/emekçi düşmanlığından ibaret olmasında...

ytrum9 is back

grey warden
Eski aüsözlük'ün kurucu moderatörü murty9 geri dönmüş. Hoş gelmiş sefa getirmiş. Eskilerden benim dışımda kim var bilmiyorum ama bi toplaşırsak bişey denicekmiş ex-mod.
1

donald trump

grey warden
Birleşik devletler'in diğer başkanları gibi, sadece frontman olan işadamı. ABD bir şirket mantığıyla yönetildiği için, başkanlar sadece ceo'dur. Bütün kararı, perde arkasındakiler verir, başkana uygulatırlar.

tatarlar

grey warden
Cengiz Han dönemine kadar, Çin kaynaklarında Moğolca konuşan bütün halklara verilen isim. Bu muhtemelen, Çinlilerin sadece tatarlar ile iletişim halinde olmasından kaynaklanmakta.
Tatar ismine Orhun yazıtlarında da rastlamaktayız. Tatarlar, tarih boyunca bazen Moğol hakimiyetinde, bazen de türk boylarıyla beraber hareket ettiler.
Türk boylarıyla hareket eden ve dönem dönem onların hakimiyetine giren tatarlar, kendi dillerini bırakıp, eski dillerinden kelimeleri de dahil ederek Türkçe konuşmaya başladılar. Böylece Tatarca dediğimiz lehçe oluştu.

siğil

grey warden
Kurbağa ile uzaktan yakından alakası olmayan deri hastalığı. Siğil denen kabarcıklar, sadece insanı etkileyen siğil virusu nedeniyle oluşur. Siğillerin altında görülen siyah noktalar virus yüzünden tıkanmış kılcal damarlardır.

feminazi

grey warden
Feminizmi saldırgan hale getirip, içini boşaltıp, erkek düşmanlığına karar kılan boş insanlar.

Evet boş insanlar çünkü özünde bir hak arama mücadelesi olan feminist hareketi, toplumun nefret ettiği bir hale sokmuşlar ve kadınlara karşı halihazırda var olan saldırganlığı daha da arttırmışlardır.
0 /

neden bekliyorsun?


aü sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol